เกมคณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์เป็นสื่อการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ การใช้เกมจะช่วยให้นักเรียนมีความสุข เปฌนเกมที่ง่ายๆ ไม่เครียดเกินไปแล้ว สอดแทรกเนื้อหาคณิตศาสตร์เข้าไปด้วย เช่น

1. เกมนิม

2. เกมกบข้ามใบบัว

3. แฟนพันธ์แท้

4. เกม 24

5. แมวจับหนู

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s